Årskalender

Årets gang på GFE

Har du hørt om Store Tudedag?

Du og din familie får udleveret en årskalender ved skoleårets begyndelse. Her kan I se de vigtigste begivenheder og arrangementer i løbet af året. Flere af dem er skitseret under Events, så her koncentrerer vi os om arrangementer, hvor vi inviterer gæster.

På Efterskolernes Dag og på Efterskolernes Aften holder vi åbent hus for dem, der er i gang med at finde efterskole. Du medvirker ved at præsentere din linje og ved at vise gæsterne rundt på skolen.

Som afslutning på vores Musicaluge inviterer vi jeres familier til musicalforestilling og til skolehjemsamtaler. Vi har forestilling og samtaler både fredag og lørdag, så de enkelte familier har mulighed for at vælge den dag, der passer dem bedst.

De forældre, der har mulighed for det i decembertravlheden inviteres til en lille, hyggelig juleafslutning, hvis de alligevel skal hente dig, når du skal hjem på juleferie.

Som afslutning på vores opgaveuge med projektopgave og obligatorisk selvvalgt opgave, inviteres forældrene til en præsentation af jeres projekter og til orientering om de afsluttende prøver.

I foråret har vi også et par virkeligt dejlige arrangementer. Vi holder Søskendeweekend, hvor jeres yngre søskende bliver inviteret til at prøve en weekend på efterskolen, og vi holder Bedsteforældredag, hvor bedsteforældre inviteres til en hyggelig søndag med sange, kaffebord og forskellige aktiviteter. I galleriet kan du se fotos fra Søskendeweekend og Bedsteforældredag.

Det sidste arrangement på skoleåret, er det, vi kalder Store Tudedag. Pludselig synes man, at året er gået alt for hurtigt, og nu skal der siges farvel. Op til denne dag har vi haft en afslutningsuge med forskellige aktiviteter, og så inviteres forældrene til en mere officiel afslutning på sidste skoledag.

Når du begynder på skolen, får du log-in til elevintra, og dine forældre får log-in til forældreintra. Her finder I en mere detaljeret kalender, som bliver opdateret hele tiden.

Emneuger og emnedage

Læs bl.a. om linjeuge, musical og sjove emnedage.

Emneuger og emnedage