Året rundt på GFE

 42 uger med undervisning og masser af oplevelser

De fleste har nok hørt om Store Tudedag, som er den allersidste dag i et efterskoleår. Men inden vi når så langt, venter et skoleår fyldt med faglig og personlig udvikling og en hel masse forskellige oplevelser, der giver dig minder for livet.

Et efterskoleår går fantastisk hurtigt, fordi der hele tiden sker noget nyt og spændende. Det vigtigt, at du deltager i så meget som muligt, så du ikke ved skoleårets afslutning har fornemmelsen af, at der var noget, du gik glip af.

Vi forsøger at tilrettelægge året, så er der afbræk i hverdagen med jævne mellemrum, men også så der er gode sammenhængende perioder med almindelig undervisning, så du kan leve dig ind i efterskolens særlige rytme.

Vi synes, at emneuger, lejrskole, udflugter og andre aktiviteter er lige så vigtige som den daglige undervisning. Her lærer du nogle andre ting end i fagene på skemaet, du får udfordringer, og du udvikler dig både personligt og socialt.

Du og din familie får udleveret en årskalender ved skoleårets begyndelse. Her kan I se de vigtigste begivenheder og arrangementer i løbet af året, men vi vil gerne lige benytte lejligheden til at nævne et par stykker:

På Efterskolernes Dag og på Efterskolernes Aften holder vi åbent hus for dem, der er i gang med at finde efterskole. Du medvirker ved at præsentere din linje og ved at vise gæsterne rundt på skolen.

I november afholder vi skolehjemsamtaler for dig og dine forældre. Samtalerne afholdes både fredag og lørdag, så I har mulighed for at planlægge, hvad der passer jer bedst. Sammen med skolehjemsamtalerne byder vi på hhv. aftensmad og frokost, samt en fællestime med orientering om bl.a. lejrskolen til Zanzibar.

Som afslutning på vores Musicaluge inviterer vi jeres familier til at se forestillingen. Vi spiller den både fredag og lørdag, så de enkelte familier har mulighed for at vælge den dag, der passer dem bedst.

Som afslutning på vores opgaveuge med projektopgave og obligatorisk selvvalgt opgave, inviteres forældrene til en præsentation af jeres projekter og til orientering om de afsluttende prøver.

Her skal også lige nævnet et par andre dejlige arrangementer. Vi holder Søskendeweekend, hvor jeres yngre søskende bliver inviteret til at prøve en weekend på efterskolen, vi holder Bedsteforældredag, hvor bedsteforældre inviteres til en hyggelig søndag med sange, kaffebord og forskellige aktiviteter, og vi holder gallaweekend.

Når du er begyndt på skolen, får du og dine forældre log-in til vores intranet, og her finder I den mest detaljerede og ajourførte kalender.