Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelsen er fælles for friskolen og efterskolen og vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af forældre og medlemmer af skolekredsen, og dens arbejdsopgaver og ansvarsområder er beskrevet i skolens vedtægter, som kan downloades her: Vedtægter

Bestyrelsen holder møde en gang om måneden, og ud over bestyrelsesmedlemmerne deltager forstander og viceforstander og lærerrådsformand.

Bestyrelsen kan bl.a. kontaktes via skolens intranet.

Bestyrelsesmedlemmer:

Lise Ferdinand, formand. Rosenparken 3, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 38 87 80 89. E-mail: ferdinand1@mail.dk

Søren Twisttmann Pedersen, næstformand. Assensvej 2, 5620 Glamsbjerg
Telefon: 64 72 18 43. E-mail: twist@youseeme.dk

Malene Ellevang Paaby, Dærupvej 6, 5620 Glamsbjerg
Telefon: 64 47 12 67/28 87 49 08. E-mail: malene_paaby@yahoo.dk

Tina Hestbech Nielsen, Enebærvej 10, 5620 Glamsbjerg
Telefon: 26 18 44 94. E-mail: tinahestbechnielsen@gmail.com

Micki Sunesen, Krengerupvej 145, 5690 Tommerup
Telefon: 22 48 79 62. E-mail: mickisunesen41@gmail.com

Allan Askholm, Langgade 14, 5620 Glamsbjerg
Telefon: 25 13 61 78. E-mail: askholm84@gmail.com

Susan Demant Carlsson, Langbygårdsvej 52, 5620 Glamsbjerg
Telefon: 27 29 04 15. E-mail: carlssonsusan@yahoo.dk