Boglige fag

Supermatematik og franske verber? – Eller bare helt almindelig dansk og engelsk?

Antallet af boglige fag på skemaet afhænger af om du går i 9. eller 10. klasse. Det er lovgivningen, der bestemmer hvor mange prøveforberedende fag, du skal have.

I 9. klasse er de obligatoriske, prøveforberedende fag dansk, engelsk, kulturfag (samfundsfag, historie, kristendom), matematik, fysik/kemi, biologi, geografi og idræt. Der kan også vælges tysk eller fransk. Disse fag afsluttes med Folkeskolens 9. klasse-prøver.

Går du i 10. klasse er dansk, engelsk og matematik obligatoriske, prøveforberedende fag. Du kan desuden vælge fysik/kemi, tysk eller fransk. Du kan aflægge 10. klasseprøve i disse fag.

Går du i 10. klasse og trænger du til faglige udfordringer, kan du vælge vores superhold.

Du kan læse mere om de boglige fag i skolens indholdsplan, som ligger tæt op af folkeskolens Fælles Mål.