Efterskolefag

Hustimer og fællestimer


– Dit hus bliver din nye familie

”Lær at leve med de folk, der bor i dit hus. De bliver som din nye familie”. Det er et råd fra en af de gamle elever til de nye, og det siger noget om, hvor vigtigt det er at styrke fællesskabet i det elevhus, du bor i.

To gange om ugen er der hustime på skemaet for eleverne i huset og huslæreren. Om mandagen drøfter I forskellige emner, som har med efterskolelivet at gøre. Det kan være forskellige problemstillinger i forbindelse med at bo sammen, det kan være planlægning af en husaften, eller det kan have noget med reglerne eller elevernes trivsel at gøre.

Inden hustimen om torsdagen har I lavet den ugentlige rengøring i huset, og det kommer jeres huslærer for at godkende. Derefter er der hustime med information fra efterskolelærermødet og andre emner, I har brug for at drøfte.

Fællestimen er en time, hvor alle eleverne er samlet. Det er som regel nogle af lærerne, forstanderen eller elevrådet, der står for fællestimen. Nogle gange tages forskellige efterskolerelevante emner op, andre gange er det aktuelle, samfundsmæssige, historiske eller kulturelle emner, der er på tapetet.