Emneuger & Emnedage

Linjeuge, musical, udlandstur, GFE-dage, huseftermiddage og meget mere

I løbet af skoleåret har vi en række emneuger og emnedage med anderledes skema. Læs mere om dem her under.

Derudover har vi forskellige emnedage; fx linjedage, fagformiddage, huseftermiddage, juleridag, udflugter og kompetencedage med elevsamtaler.

Intro-uge

Kanotur i introugen

Introugen består af en række aktiviteter, der skal give dig en god begyndelse på efterskolen. Der er en del timer i huset med dine huslærere og de andre elever i huset, og der er forskellige aktiviteter, der hjælper dig med at lære skolen og lokalområdet at kende. Introforløbet indeholder også forskellige teambuilding-aktiviteter i og uden for skolen.

Linjeuge, linjedage og linjeture

kreative elever på design efterskole

I linjeugen bruger I en masse tid sammen på din linje, og I arbejder bl.a. på at præsentere linjen til Efterskolernes Dag. Det er en uge, hvor I kommer i dybden med det faglige, og hvor jeres fællesskab på linjen bliver stærkere.

En gang imellem hiver vi en dag ud af kalenderen og laver en linjedag, hvor I har mulighed for at arbejde i længere tid ad gangen. Et par gange om året er  der desuden linjeture, og indholdet på linjeturen er bestemt af, hvad der er relevant for lige præcis din linje.

Musical-uge

Musical på Glamsbjerg Efterskole

Noget af det bedste ved Musicalugen er, at alle arbejder sammen mod at nå et fælles mål, nemlig en fantastisk forestilling, som vises i slutningen af ugen. Alle har bidraget, enten med noget, de var gode til i forvejen, eller har taget imod nye udfordringer. Du vælger selv om du er skuespiller, sanger, musiker eller danser, eller om du vil være med til at kreere kostumer, bygge kulisser, lave lys & lyd eller sminke skuespillerne.

Udlandstur til Zanzibar

Med GFE til Zanzibar

Vores store udlandstur går til Zanzibar, hvor vi skal have en masse fantastiske oplevelser. Bl.a. med udgangspunkt den linje, du er på, oplever du øens kultur og natur, og du møder en masse mennesker, der er vokset op på en helt anden måde end du er. Det giver inspiration, stof til eftertanke, større horisont og minder for livet. Læs mere om lejrskole på Zanzibar her »

Faguge for 9. klasse, brobygning for 10. klasse

Eksperimenter på efterskole

Når 10. klassserne er i obligatorisk brobygning på ungdomsuddannelserne, har 9. klasserne faguge. Her får “små” fag som fx idræt, kulturfag (historie, samfundsfag og kristendom) og naturfag (fysik, biologi og geografi) et ordentligt boost.

Opgaveuge

projektopgave og OSO

I Opgaveugen laver eleverne i 9. klasse projektopgave, og eleverne i 10. klasser laver den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse, i daglig tale OSO. Projektopgaven i 9. klasse laves inden for et overordnet emne og udarbejdes inden for et bestemt fag eller en fagrække. 10. klasse-opgaven skal tage udgangspunkt i din uddannelsesplan og dit valg af ungdomsuddannelse. For begge typer opgaver gælder det, at du kan vælge at få udtalelsen og/eller karakteren påført dit afgangsbevis.

Påskeemnedage

awardshow

Vi holder ikke lang påskeferie, men har i stedet for en mini-emneuge mandag-onsdag før påske. Emnerne kan variere fra år til år, men uanset hvad emnet måtte være, er det en uge, der byder på oplevelser, og som er et godt boost til fællesskabet.

Billedet ovenfor er fra et awardshow i slutningen af en påskeemneuge, hvor eleverne havde produceret deres egen udgave af forskellige kendte tv-programmer.

Afslutningsuge

afslutningstur

Det er supervigtigt, at der er tid til at få sluttet skoleåret af med hinanden. I skoleårets sidste uge er vi afslutningstur, vi pakker, og vi gør hovedrent, spiser festmiddag, skriver i mindebøger og meget andet. Selve skoleafslutningen foregår som regel sidste fredag i juni, og den er kendt som Store Tudedag.

Kompetencedage og huseftermiddage

hygge på værelserne på psykologi efterskole

Når vi har kompetencedage har kontaktlærerne individuelle samtaler med deres kontaktelever. Samtalerne handler om dine faglige, personlige og sociale kompetencer og skal bidrage til at støtte dig i dit efterskoleprojekt og dine udviklingsmål.

På de to årlige huseftermiddage er der afsat tid til hygge med huskammerater og huslærer, og disse eftermiddage planlægger I som oftest sammen.

GFE-dage

legedag på GFE

På GFE-dage blander vi alle elever på skolen, friskoleelever, efterskoleelever, store og små elever og har idræts- og legedag eller juleridag, der som regel er første hverdag i december.

Fagformiddage

Sammenhold på efterskolen

Fagformiddage bruges til de faglige aktiviteter, der kræver lidt længere tid end fagene har på det almindelige skema. Fagformiddagene er spredt ud over skoleåret, og når vi nærmere os de afsluttende prøver har vi flere fagformiddage, hvor det er relevant i forhold til fag og prøver.