Indholdsplaner

Alle efterskoler skal hvert år udarbejde en indholdsplan og en årsplan.

I indholdsplanen kan du læse om skolens samlede virksomhed. Der er beskrivelser af de fysiske rammer, af skemaet og dagsrytmen. Der er indholdsplaner og formålsbeskrivelser for de enkelte fag, for emneuger, lejrskoler, huslærerfunktion og meget mere. Det meste kan du læse om andre steder på hjemmesiden, men i indholdsplanen finder du den grundige, officielle beskrivelse.

I årsplanen skal vi offentliggøre, hvordan vores skoleår er sammensat rent tidsmæssigt. Vi skal vise, hvor de 42 skoleuger ligger på kalenderen, og hvornår der er ferier.

Download: Efterskolens indholds- og årsplan 2014-2015