Inklusion og støtte

Glamsbjerg Efterskole har hvert år et mindre antal elever med faglige eller personlige udfordringer. I disse tilfælde er det vigtigt, at familie og skole har foretaget en forventningsafstemning inden indmeldelsen og i god tid forud for skoleåret.

Glamsbjerg Efterskole er en helt almindelig efterskole med helt almindelige lærere, og vores skole er indrettet til helt almindelige unge mennesker.

INKLUSION. ELEVER MED FAGLIGE UDFORDRINGER

Som oftest er der en håndfuld elever, der har større eller mindre udfordringer i de boglige fag.
For at disse elever kan komme så godt i gang med deres efterskoleår som muligt, er det vigtigt, at vi på forhånd har kendskab til deres udfordringer, samt at der er lavet en forventningsafstemning med dem og deres forældre.
Her er ofte tale om ordblinde elever, elever med indlæringsvanskeligheder eller med faglige huller. Vi tilbyder ikke specialundervisning, men har i stedet nogle andre tilbud, som giver mening for os.

Inklusion i 9. klasse

Vi har som oftest ikke mulighed for at tilbyde støtte til eleverne i 9. klasse i den almindelige undervisning. Elever i 9. klasse, der ikke har valgt tysk/fransk, deltager i hold med lektiecafé og/eller matematikfordybelse i 2 lektioner om ugen.
Derudover er der tilbud om lektiecafé hver aften efter aftensmad mandag-torsdag.
Hvis der er mistanke om ordblindhed, kan skolens læsevejleder tilbyde en ordblindetest, hvis I har givet samtykke til det. I skal udfylde og returnere en Samtykkeerklæring, som kan hentes på siden om ordblindhed »
Eleverne kan desuden få vejledning i brug af skrive-/støtteprogrammer.

Inklusion i 10. klasse

Elever i 10. klasse kan komme på et dansk-, engelsk- og matematikhold, der har to lærere på i hver 2 lektioner om ugen.

Elever, der ikke har valgt tysk eller fransk, kan få ordblindeundervisning i 2 lektioner om ugen af den lokale VUC, der kommer og underviser dem på skolen, hvis der er mindst 5 elever, der ønsker det. Sidstnævnte kræver naturligvis, at de er testet ordblinde i en grad, der berettiger til ordblindeundervisning, samt at deres forældre giver samtykke og udfylder de blanketter, der hører til. Disse blanketter finder I her »
Skulle der ikke være elever nok til et hold, kan eleverne få vejledning i brug af skrive-/støtteprogrammer af skolens læse- og matematikvejleder.

Eleverne har mulighed for at have lektiecafé, dansk- og matematikfordybelse som valgfag på deres skema 1-2 gange om ugen, hvis de ikke har tysk, fransk og fysik. Derudover er der mulighed for at gå i lektiecafé hver mandag-torsdag aften efter aftensmaden. Der er altid en lærer i lektiecaféen og til fordybelsesfag.

Skolen har licens til næsten alle de hjælpeprogrammer, der findes i en it-rygsæk, og vi vil i langt de fleste tilfælde anbefale, at I ikke søger om it-rygsæk, men i stedet får lagt skolens hjælpeprogrammer ind på jeres egen pc. På den måde er vi sikre på, at I kan komme i gang med det samme.

STØTTE. ELEVER MED PERSONLIGE UDFORDRINGER

Glamsbjerg Efterskole er en skole, der gerne vil have mange forskellige slags elever, og som synes, at det er godt, at eleverne møder andre unge, der ikke nødvendigvis er lige som dem selv. Vores horisont bliver videre, når vi lærer andre at kende, der måske har nogle vilkår eller udfordringer, vi ikke selv har mødt. Men:

Glamsbjerg Efterskole er en almen efterskole og ikke en specialefterskole. Vores lærere er dygtige og engagerede, men ikke uddannet til at tage sig af elever med særlige behov, og derfor er vi også nødt til at vide det på forhånd, hvis nogle af vores kommende elever har personlige udfordringer ud over det almindelige, diagnoser, fysiske eller psykiske lidelser, så vi har mulighed for at tage stilling til, om skolen er det rette tilbud til den pågældende elev.

Elever med spiseforstyrrelser eller misbrugsproblematikker kan vi som regel ikke tage ansvaret for, mens elever med fysiske handicaps eller diagnoser i autismespektret ofte godt kan være elever på skolen, naturligvis afhængigt af graden af udfordringer. Tommelfingerreglen er, at man skal være ”selvkørende” det meste ad vejen, og at man selv skal kunne sørge for evt. medicin.

Her kan også være tale om særligt sårbare elever eller elever, der har haft nogle særligt svære betingelser under deres opvækst.
Det er af yderste vigtighed, at skolen og hjemmet, samt en evt. sagsbehandler eller støtte-/kontaktperson har haft et ekstra møde med forventningsafstemninger.

Hvis eleven har brug for mere voksenstøtte end der umiddelbart ligger i kontaktlærerfunktionen, er det vigtigt, at det aftales med skolen i god tid, og at elevens hjemkommune har givet tilsagn om at yde økonomisk støtte til dette.

Gode tilbud til alle teenagere

Alle unge kan i perioder have et eller andet, de går og tumler med, og som de har svært ved at dele med deres jævnaldrende, deres forældre eller deres lærere.
Her kan det være godt at tale med en helt udenforstående, der har erfaring med de unges problemstillinger, og som kan give dem nogle værktøjer til at komme videre.

På Glamsbjerg Efterskole tilbyder vi trivselssamtaler i kortere eller længere forløb med Helle Gram Sørensen, som er psykoterapeut.
Helle er ansat som efterskolelærer med bl.a. kontaktlærerfunktion og aften-/weekendtilsyn, og derfor er hun let tilgængelig for de unge.
De kan selv lave aftaler med hende, eller deres kontaktlærer eller forældre kan tage initiativ til det. Forældre kan også kontakte Helle, hvis der er problemstillinger, de har brug for at vende.
Helle har tavshedspligt, men vi oplever ofte, at den unge får mod på at delagtiggøre andre i det, der er svært, når der først er kommet hul på det gennem samtalerne med terapeuten.