Lektiepolitik

Graden af lektier varierer fra fag til fag, og mængden af lektier hører ind under den enkelte lærers metodefrihed.

Vi arbejder i timerne. Det er i undervisningstiden, vi lægger kerneydelsen. Vi vil gerne lære eleverne, at det er her, man koncentrerer sig og får noget fra hånden. Er der en del af dagens arbejde, der ikke blev nået i undervisningen, er det ofte hjemmearbejde.

Der kan være flere former for lektier:

 • Færdiggørelse af arbejde fra undervisningen (det der ikke blev nået)
 • Forberedende lektielæsning (lektier som næste undervisningslektion er baseret på)
 • Træning af færdigheder (tabeller, grammatik …)
 • Større opgaver, som tager for megen undervisningstid, hvis de udelukkende skal laves i timerne (stil, romanlæsning, ”blækregning”, fysikrapport …)

Afleveringsdato:

Hvis den enkelte elev en gang imellem har problemer med afleveringsfristen, kan der som regel aftales en anden dato med læreren. Eleverne skal forstå, at det er bedre, at de laver individuelle aftaler, i stedet for at lade være med at lave lektier.

Ansvar:

 • Det er elevens ansvar at få lavet lektier, ligesom det er elevens ansvar at opdatere sig på den undervisning, der har fundet sted, hvis eleven har været fraværende.
 • Det er lærerens ansvar at tilse om eleven har fået lavet den del af lektierne, der indbefatter afleveringsopgaver og andre større opgaver.
 • Det er ligeledes lærerens ansvar at have indblik i om eleven samlet set får lavet sine lektier.
 • Det er lærerens ansvar at orientere hjemmet, hvis eleven ikke laver sine lektier.

Er der generelt problemer med elevens lektier i et eller flere fag, er det vigtigt, at der er en dialog mellem lærer, elev og gerne forældre, hvor det drøftes hvordan problemet kan løses:

 • Har eleven mulighed for at tilmelde sig lektiecafé onsdag i en af valgblokkene?
 • Skal stilletimen tilbringes på lærerværelset én eller flere aftener?
 • Skal der bruges mobiltelefon som påmindelse eller lektiebog …?

Skolen tilbyder rammerne (og hjælpen) for lektielæsning, men det er elevens opgave at udfylde rammerne.