Medarbejdere

Herunder kan du se den del af skolens medarbejdere, der har med efterskolen at gøre. Vi er en broget flok i alle aldre, og det gør os til et godt team.

Lærerne er ligeså forskellige som eleverne, men det, vi har til fælles er, at vi godt kan lide vores arbejde, både vores fag og dét at være sammen med jer i et af de vigtigste år i jeres liv.

Det er vigtigt for os, at du føler dig set og hørt, og at elever og lærere i fællesskab er nysgerrige, åbne og behandler hinanden med gensidig respekt og glimt i øjet.

Vi har klare holdninger til det at drive efterskole og er bevidste om de værdier, vi gerne vil give dig med herfra.

Vil du vide mere om den del af skolens medarbejdere, der ikke er lærere, kan du læse en artikel om dem her »

Ejvind Rosenvang (ER), forstander

Ejvind er forstander for både friskolen og efterskolen, og selv om han har den daglige ledelse af friskolen, bliver der også tid til fællestimer og fællessang med efterskolen.

Gitte Jørgensen (GJ), viceforstander

Gitte er daglig leder af efterskolen, samt skolens logistikchef i forbindelse med skemaer, linjer, valgfag, kalender og de afsluttende prøver.

Anne Marie Balslev Pedersen (AM), uddannelsesvejleder

Anne Marie kommer fra UUO. Hun er uddannelsesvejleder i både friskolen og efterskolen og kommer på skolen mindst én gang om ugen.

Anne er én af lærerne på designlinjen og underviser derudover i dansk for tosprogede og i engelsk.

Anne Poulsen (AP), lærer

Anne er én af lærerne på designlinjen og underviser derudover i dansk for tosprogede og i engelsk. Hun er desuden huslærer og kontaktlærer for skolens grønlandske elever og har aften- og weekendtilsyn.

Anette Vraakjær (AV), lærer

Anette er én af lærerne på skolens designlinje og underviser derudover i fransk og valgfag. Anette er også huslærer og har aften- og weekendtilsyn. Derudover har hun forskellige kreative fag i friskolen.

Carsten Janum (CJ), lærer

Carsten er én af lærerne på teknologilinjen og en del af skolens it-team. Derudover underviser Carsten i matematik, naturfag, samfundsfag og teknologi-valgfag i friskolens overbygning.

Julie underviser i dansk og idræt og har valgfag og tilsyn i efterskolen.

Julie Mølgaard (JM)

Julie underviser i dansk, idræt og madkundskab. Hun har forskellige valgfag, er huslærer og har aften- og weekendtilsyn i efterskolen.

Kristine Damgaard Rønn (KDR)

Kristine underviser i dansk, kulturfag, madkundskab og diverse valgfag. Hun er desuden huslærer og har aften- og weekendtilsyn.

Kristoffer Pedersen (Kr), lærer

Kristoffer underviser i dansk og engelsk, i valgfag og på dykkerkursus. Kristoffer er desuden huslærer og har aften- og weekendtilsyn.

Line underviser i matematik, i økonomi for unge og på linjen for livsstilspiloter og er desuden huslærer.

Line Dam (LD), lærer

Line er en af lærerne på livsstilslinjen og underviser også i matematik, i økonomi for unge og i matematik-fordybelse. Hun er desuden huslærer og har aften- og weekendtilsyn.

Lisbeth Nielsen (LN), lærer

Lisbeth er en af lærerne på teknologilinjen og er desuden matematikvejleder Derudover er Lisbeth matematik- og natur/tekniklærer i friskolen.

Mikael er en mand med alsidige interesser, der spænder lige fra økologisk havebrug til instagram.

Mikael Date (MD), lærer

Mikael underviser i matematik på superholdet og valgfagene nørdmatematik og lektiecafé. Derudover har Mikael desuden aftentilsyn.

Mikkel Kirketerp-Møller (MK), lærer

Mikkel underviser i fysik, biologi, geografi og på livsstilslinjen. Han er desuden huslærer og har aften- og weekendtilsyn.

Som en af skolens entusiastiske tysklærere er hun med til at nedbryde diverse fordomme om tyskfaget.

Marianne Lauritsen (ML), lærer

Marianne er tysklærer og har lektiecafé i efterskolen. Hun er desuden lærer i friskolens overbygning.

Olav L. Vestergaard (OV), lærer

Olav er lærer på teknologilinjen og underviser desuden i matematik og musik og andre valgfag. Olav er også huslærer og har tilsyn.

Peter Sippel (PS), lærer

Peter er lærer på teknologilinjen og underviser i fysik. Derudover er Peter lærer i friskolens overbygning, samt en del af skolens it-team.

Rasmus underviser i superengelsk, i dansk, på fodboldlinjen, i psykologi og filosofi og er desuden huslærer.

Rasmus Hansen (RH), lærer

Rasmus underviser i superengelsk, i dansk, på fodboldlinjen og i valgfagene psykologi og filosofi. Han er desuden huslærer og har tilsyn.

Verdens bedste pedel er til rejser og friluftsliv, når han kan slippe skolen.

Steffen Frydendal (SF), pedel

Steffen er skolens pedel. Han sørger for, at skolen har en høj vedligeholdelsesstandard og hjælper gerne efterskoleeleverne, når der skal hænges noget op på værelset.

René Bendtsen (RB), pedelmedhjælper

René er pedelmedhjælper og underviser desuden i valgfaget Boksetræning.

Conny Andersen (CA), rengøring

Conny er en del af skolens rengørings-team og kan tage en stor del af æren for, at der altid er rent og pænt i Kernehuset.

Ringer du til skolen, vil du ofte tale med Heidi. Heidi ved næsten alt, og skulle der være noget, hun ikke kan svare på, ved hun, hvem du skal have fat i.

Heidi Stampe Nielsen (HS), sekretær

Ringer du til skolen, vil det ofte være Heidi, du taler med, for hun er sekretær. Derudover er hun tysklærer i efterskolens 9. klasse.

Susanne Brandt (SU), bogholder

Susanne er skolens bogholder. Hun jonglerer med tal og holder styr på skolens budget og regnskaber, og hun ved alt om efterskoleøkonomi.

Charlotte Nielsen (CN), køkkenleder

Charlotte er vores køkkenleder. Hun er uddannet kok og har siden videreuddannet sig til kostvejleder med speciale i vægttab.

Mette er kok i skolens storkøkken og underviser desuden på kokkelinjen.

Mette Tolberg Andersen (MA), kok og lærer på kokkelinjen

Mette er uddannet kok. Hun arbejder i skolens storkøkken og underviser desuden på kokkelinjen.

Anne Erlangsen (AE), ernæringsassistent

Anne har været i lære i storkøkkenet som ernæringsassistent og har været hos os i 3 år.

Ina Worm, ernæringsassistent

Ina er ernæringsassistent og en del af teamet i storkøkkenet.