MIO

– Medarbejderindflydelsesorgan

MIO består af repræsentanter fra de forskellige personalegrupper på skolen, en elevrepræsentant fra efterskolen og én fra friskolen.

Formålet med oprettelse af MIO er at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og det bedst mulige miljø på skolen.

Vi holder MIO-møder fire gange årligt, og her deltager forstander, viceforstander, lærerrådsformand, tillidsrepræsentant fra henholdsvis efterskolen og friskolen, sikkerhedsrepræsentant, bestyrelsesrepræsentant, køkkenleder, pedel, repræsentant fra kontoret, repræsentant fra skolefritidsordningen, samt elevrådsrepræsentant fra henholdsvis efterskolen og friskolen.

Faste punkter på dagsordenen er bl.a. økonomi, personalepolitik, kommunikation og arbejdsmiljø.

Ved hvert møde er der en runde, hvor medarbejder- og elevrepræsentanter fortæller nyt fra deres område, og MIO er således med til at skabe et godt samarbejde mellem de forskellige afdelinger på skolen.

Du kan downloade MIOs forretningsorden her.

Ud over MIO-møderne er der fire årlige medarbejderrådsmøder, hvortil alle skolens medarbejdere er inviteret.