Mundtlig formidling

De fleste kender nok til at få sommerfugle i maven, når de skal fremlægge, holde et oplæg, et foredrag, en tale eller med andre ord en mundtlig formidling. Hos nogle mennesker flakser sommerfuglene i maven så meget, at de bliver alt for nervøse eller ligefrem angste, når de skal fremlægge og måske må give op.

Det vil vi gerne forsøge at gøre noget ved, så vi arbejder målrettet med at styrke eleverne i mundtlig formidling. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev og dennes comfort zone, og igennem skoleåret arbejder vi med den mundtlige formidling på mange forskellige måder, så eleven efterhånden kommer til at føle sig mere tryg ved at stå foran større eller mindre forsamlinger og fremlægge.

Vi arbejder bl.a. med retorik i dansktimerne, og der arbejdes eksempelvis med modtagergrupper, præsentationsværktøjer, opbygning, hjælpemidler osv.

Det allervigtigste er dog den praktiske erfaring, for nervøsiteten bliver som regel til at håndtere, når man har prøvet det nogle gange. Vi er så heldige at have både en børnehave og en friskole, som gerne tager imod efterskoleeleverne, hvis de fx vil læse op, fortælle, prøve at undervise eller holde foredrag for mindre grupper, og det er alt sammen gode erfaringer at have med sig på vejen hen mod at blive tryggere ved mundlig formidling.

Vores elever får også erfaring med formidling, når de viser kommende elever og deres familier rundt på skolen, eller når de er med til at tage sig af gæsterne, når vi har Efterskole på 24 timer.

Efter lejrskolen til Zanzibar arbejder vi desuden målrettet med at lave oplæg om Zanzibar, som bl.a. skal præsenteres til morgensang og til forældredage, og de elever, der har mod på det, skal også uden for skolen og formidle deres oplevelser, fx på andre skoler.

Når vi når hen til opgaveugen i marts måned, er de fleste elever forhåbentligt så trygge ved formidling, at det kan blive en god oplevelse for dem at skulle fremlægge deres projektopgave eller selvvalgte opgave i 10. klasse. Her inviterer vi til en messe med udstillinger og oplæg om de projekter, eleverne har arbejdet med.