Afsked med Mikael Date

Ved personalets sommerafslutning holdt vi afsked for Mikael Date, som har besluttet at afprøve tilværelsen som efterlønner. Han har øvet sig i det i et par år, hvor han “kun” har haft Supermatematik og aftenvagt i efterskolen, men nu vil han prøve det fuldt og helt.

Mikael er et beskedent menneske, så han havde ikke ønsket sig det store afskeds-tam-tam, men det var alligevel vigtigt for os at give ham nogle ord med på vejen fra såvel Ejvind som fra Marianne og Gitte, der havde slået sig sammen.

Der er rigtigt meget at fortælle om Mikael, og Ejvind fremhævede bl.a. hans store engagement i skolen og hans mangeårige indsats som lærerrådsformand og demokratiets vogter. Mikael er også kommet med mange gode statements, der har brændt sig fast, og Ejvind citerede Mikael for at sige: “Det kan godt være at det også er nogen andres skole, men det er i hvert fald også min!”.

Mikael har også fremhævet, at det er muligt, at det er vigtigt at være forandringsparat, men det er ligeså vigtigt at være ‘forankringsparat’. Og det er netop kendetegnende for Mikael, at han er forankret, – i skolen, værdierne, demokratiet, den solide undervisning og de faste rutiner.

I skoleåret 2000/2001 havde nogle af Mikaels elever lavet en samling af hans sjove udtalelser fra matematik- og fysikundervisningen. En del af dem indgik i Marianne og Gittes tale, så den kommer der et uddrag fra her:

“Vi kommer selvfølgelig ikke uden om at skulle tale om dig som lærer/underviser. De naturvidenskabelige fag står dit hjerte nær, også selv om der ikke er meget feltbiologi og friluftsliv tilbage i læseplanerne.

Din kærlighed til fagene og dit store engagement har været smittende for eleverne, og når du krydrer din undervisning med de føromtalte udsagn og statements keder de sig ikke. Vi har faktisk fået fingre i en citatsamling, som nogle af dine elever fra efterskoleholdet 2000/2001 har lavet.

Og nu skal I andre altså lige forestille jer en fysik- eller matematiktime, hvor Mikael virkelig kører med klatten:

I mit hjertes uendelige godhed får I lige en gåde

Hvori består det sjove? Det er sgu da noget af det tørreste, der findes …

Janus, vil du høre, hvad det uartige ord er: DET ER ARBEJDE

Så finder vi lige den side med den lille muntre gærcelle.

For pokker! Der er én til, der er spændende.

Man bliver også nødt til at tænke selv; computeren er ikke én, man råber ind i.

Der er 240 sekunder tilbage … der kan vi sagtens nå en problemregning.

Jeg har ikke sagt noget endnu, men det er tæt på.

Jeg har aldrig i mit liv haft så mange venner.

Det er ufattelige vibrationer, der udgår fra min hjerne.

Når man kender dig, får man nogen gange den tanke, at du måske ikke er så omstillingsparat, eller at du har det bedst, når tingene går deres vante gang. Men skulle man falde i den grøft, vil vi da bare lige gøre opmærksom på, at du på flere områder har været en first mover. Eksempelvis var du en af dem, der virkelig blev optaget af vores fokus på læringsstile: Du sørgede for, at der var læringsstilsmaterialer til matematikundervisningen, og i en periode kunne man hver fredag eftermiddag se dit supermatematikhold rundt omkring på plænerne i færd med ”Matematik i bevægelse”.

Som efterskolelærer har du også været med til at sætte mange skibe i søen. Du har bl.a. været meget optaget af at lave minisamfund, og du har sammen med Torben i en årrække stået for årets gyserweekend, som I jævnligt har finjusteret for at blive endnu bedre til at skræmme livet af eleverne.

Sammen med Torben har du også igennem en hel del år haft ugentlige sangtimer, og da de så røg ud af skemaet, har du afholdt sangtimer på dine aftenvagter.

Du og Torben har desuden i en årrække haft en bestemt weekendvagt, hvor I sammen med eleverne producerede efterskolens egen sangbog.

Og her kommer lige en brugeroplysning til yngre kollegaer: Hvis I slår op i en af disse sangbøger og ser, at der står MD 2003 under de fleste af sangene, er det altså ikke Mikael, der har skrevet Wonder wall eller De smukke unge mennesker.

Det er udelukkende et udtryk for Mikaels karakteristiske systematik, for så kan man lige se, at han har sat de akkorder på, der passer ham.

Og når vi nu er ved dig og Torben og musikken, så kommer vi heller ikke uden om Beatles, som I ind imellem har trakteret på tysk. I har også i emneuge for hele skolen haft en Beatles-værksted, hvor I sammen med eleverne bl.a. fik fremstillet de 4 Beatles-medlemmer in full size.

Når vi taler musik, kan vi også fremhæve, at du og Torben har haft det som et erklæret mål at få efterskoleeleverne til at græde på skoleårets sidste aften. Til det formål havde I en duo, som en gang imellem har været udvidet med Ejvind, Anton eller andre, og som hurtigt fik navnet Kleenex.

Får vi dem ikke med ”Leaving on af jetplane”, nakker vi dem med ”Om lidt bliver her stille”.

Vi kunne også have fortalt om Sveriges- og Norgesture, om PR-manden Mikael, om bilentusiasten, om aktiespekulanten, om miljøaktivisten, om cyklisten, men vi vælger helt ubeskedent at slutte af med et Mikael-citat:

Nej, hvor har jeg sagt meget klogt.

Der er ingen tvivl om, at Mikael vil bliver savnet på skolen, men mon ikke han kan lokkes til fredagsbrunch med sine gamle kollegaer.”