Energiingeniører, geologer og alle verdens problemer!

Uge 10 står på Glamsbjerg Efterskole i opgaveugens tegn.

Kristine Damgaard Rønn er efterskolelærer, og hun er en af de stærke lærerkræfter, der er med hele ugen. Her fortæller hun om mål og arbejdsmetoder for både 9. og 10.klasse.

9. klasse arbejder med projektopgave ud fra overskriften ’Verdens problemer’. Det er en kolossal overskrift, men den giver mulighed for rigtigt mange spændende delemner.

Eleverne vælger hver især eller i små grupper et underemne, som de fordyber sig i i løbet af ugen, hvor de selv strukturerer deres tid og deres opgaver. Eleverne fortæller, at man får et helt andet ansvar og et andet ejerskab for opgaven, når man selv står for det hele. En vigtig del af ugen, er nemlig også at være opsøgende og selv skabe aftaler, interviews, minipraktik osv.

Fredag er fremlæggelsesdag, hvor eleverne formidler, hvad de i løbet af ugen har lært og erfaret. De skal selv vælge deres udtryksformer, og de skal bruge deres produkter i deres præsentation.

Skolens 10. klasser har beskæftiget sig med uddannelse, erhverv og fremtid med fokus på arbejdsglæde. Flere elever har været i praktik og på virksomhedsbesøg, og mange har haft besøg af fagfolk på skolen. Har man fx en drøm i maven om at blive ingeniør, så afdækker man, hvad der skal til for at opnå og gennemføre uddannelsen. Man kigger på forskellige retninger indenfor faget, og man vælger sine vinkler. Her skal man også være opsøgende, så et besøg eller en minipraktik, hvor man oplever hverdagen som ingeniør, er i højsædet. Hele tiden har man fokus rettet på arbejdsglæde, så man samtidig forholder sig kritisk og nysgerrigt til hvorledes, man kan bevare en arbejdsglæde i et måske travlt og presset arbejdsliv.

10. klasse har ligeledes fremlæggelsesdag fredag, hvor de præsenterer deres proces for hinanden og deres lærere. De har desuden skulle lave en messestand, som viser og udtrykker deres arbejde. Lørdag kommer deres forældre for at opleve standen. Dagen vil også være krydret med uddannelsesinfo.

Kristine Damgaard Rønn er begejstret for arbejdsformen, da det giver stor frihed til eleverne og dermed mulighed for fordybelse og udfordring. At de har en hel uge til deres rådighed, giver eleverne nogle helt andre muligheder, som flertallet absolut værdsætter og bruger hensigtsmæssigt, fortæller Kristine.

Ugen kan for nogle elever også være udfordrende, da det netop er en stor opgave at strukturere egen tid og egne mål. Her er vi heldigvis mange lærere på i løbet af ugen, så vi kan gå ind og støtte op om de, de har brug for det, afslutter Kristine.

Af Katja Eva Klitgaard.