Eriks jubilæum og afsked

Fredag den 15. september 2017 holdt vi jubilæum og afskedsreception for Erik Jegsen med taler og gaver fra forstander og lærerrådsformand på skolens og kollegernes vegne. Under formiddagskaffen var der flere taler, og sidst, men ikke mindst havde en flok af kollegerne valgt at klæde sig som Erik på denne dag. Tænk jer, Erik som stil-ikon.

Herunder kan I læse Mariannes tale og nederst på siden se et par fotos fra arrangementet:

Tale til Erik i anledning af hans 25-års jubilæum og hans afskedsreception

Kære Erik
På kollegernes og egne vegne vil jeg i min tale til dig i anledning af dit 25 års jubilæum og din overgang til en status som efterlønsmodtager tage udgangspunkt i dit fulde navn.
Navnet Erik stammer fra det oldnordiske Ei, der enten betyder ’ene’ eller ’evig’ og ’Rikr’, der betyder ’hersker’. Det var de danske vikinger, der bragte navnet vidt omkring, bl.a. til England, hvor det senere skulle blive et temmelig populært navn. Af historisk kendte personer, der bærer navnet Erik, kan bl.a. nævnes Erik Thorvaldsson. Vikingerne har altid haft ry for at være stridbare, det synes i hvert fald at have været tilfældet for denne nordmand – også benævnt Erik den Røde pga. hans hårfarve, men måske også pga. hans temperament. Efter at være dømt fredløs på Island ankommer han i år 982 til landet med de dybe fjorde og grønne græsgange. I tre år udforsker han landet, som han kalder Grønland.
Ligesom Erik den Røde ynder du også, kære Erik, at udforske naturen, dog ikke med det formål at gøre dig til enehersker over denne. Hårfarven og temperamentet har I to ej heller til fælles, men farven rød har I alligevel til fælles , da denne farve altid har haft en stor betydning i dit liv. Det er således almen viden, at du i dine yngre dage var aktiv på den yderste venstrefløj, og at du ligeledes tidligere har været leder af en nu lukket efterskole i Assens med en tilsvarende politisk profil. Måske har du i din tid som HT-chauffør endda haft æren af at sidde bag rattet i de røde busser?
Erik Ejegod er en anden historisk person med samme fornavn. Han var en dansk konge, der oprettede et ærkebispesæde i Lund og fik sin broder, Knud den Hellige, helgenkåret.
Slår man navnet Ejegod op i en betydningsordbog støder man på adjektiverne godmodig og hjertensgod. Udpræget royalist er du næppe, så der kan man ikke drage en sammenligning til den tidligere konge, men du er, som navnet indikerer, et meget varmt og elskeligt menneske, du har hjertet med dig i dine gøremål. Du er ejegod. Du er yderst omsorgsfuld og empatisk, du giver gerne en ekstra hånd og tager en ekstra tjans, hvis dette er nødvendigt. Som den eneste mand her på instituttet afslutter du således dine intrabeskeder til os kolleger med Kh. (kærlig hilsen). Første gang jeg modtog en besked fra dig, tænkte jeg lige mit, indtil jeg opdagede, at også beskeden var adresseret til andre kolleger, heriblandt mandlige kolleger. Men det siger rigtigt meget om dig, Erik. For i dit virke her på skolen har du for os alle gennem årene været en kærlig og solid klippe, som vi til hver en tid har kunnet finde støtte hos. Du har været en seriøs, samvittighedsfuld og konstruktiv tillidsrepræsentant både for os ansatte og som forhandlingspartner.
Når jeg indleder min tale med en historisk indgangsvinkel er det ikke tilfældigt. Du er en guldgrube af viden: Du er en mand, der interesserer dig for din omverden, samfundet, historien, naturen for blot at nævne nogle aspekter. Ja, du ved stort set noget om alt.
Så med prædikaterne empatisk, energisk, elskelig og engageret efterskolelærer er det første bogstav i dit navn således blevet repræsenteret.
Fokuserer vi på det næste bogstav i dit fornavn, nemlig ’r’ falder ordene regulær, reel, rytter, rød (det har jeg været inde på) samt respekteret mig ind, når jeg skal beskrive dig. Alle, kolleger og elever, ved vi, hvor vi har dig. Et ord er et ord fra din side. Du har tidligere været en habil cykelrytter, men ligeså stille og roligt har Skoda’en vist vundet i kampen om at være det foretrukne transportmiddel til skolen i dagligdagen.
I: Erik, du er på mange måder en ildsjæl, du brænder for det du tror på. Du er altid en interesseret lytter og interessant fortæller. Du deler gerne ud af din store viden, men aldrig på en kedelig eller bedrevidende måde. Du møder os i øjenhøjde. Og så er du også en af de flittigste initiativtagere til hyggelige kortspilsaftener kollegerne imellem. Endelig er du en inkarneret lystfisker. Om du trækker en gammel sweater på og bare lader skægget stå, ved jeg ikke. Men bid på krogen har du i hvert fald fået i form af en flot sild/lækker laks. Interesseret i fugle er du ligeså. Så for dig, Erik, er det ikke et spørgsmål om fugl eller fisk, men både og.
Og dermed når vi frem til bogstavet ’K’. Du er om nogen kompetent i dit erhverv, hvad enten det drejer sig om din rolle som formidler af kulturfagene eller som klippen for os kolleger. Du er som en af de få altid i besiddelse af kuglepenne, du har et pænt arsenal på din hylde på lærerværelset, og også i denne sammenhæng er du yderst kollegial. Du brokker dig ikke, når vi lige ”låner” en kuglepen. Og endelig skal det heller ikke glemmes, at du er en ivrig kanoroer. Om dine kompetencer i køkkenets verden har jeg ladet mig fortælle, at disse dog er til at overskue. Rygter vil således vide, at du en gang skulle overnatte i naturen med et friluftshold. Høflig, som du jo er, spurgte du Charlotte, om du kunne få bare et lille stykke bacon med, hvilket Charlotte indvilligede i. Aftalen blev, at Charlotte ville lægge et lille stykke bacon på hylden i kølerummet, som du så kunne tage med. Og som sagt, så gjort. Da Charlotte imidlertid kom på arbejde næste morgen, lå det pågældende baconstykke stadigvæk på hylden. Til gengæld var der forsvundet en 5 kg stor skinke, som Lene skulle bruge til sin 50års fødselsdag. Efterfølgende gav du udtryk for, at du da også mente, at det var lige lovligt meget bacon, som du havde fået doneret af Charlotte. Om rygtet taler sandt, tja…
Bogstavet ’J’ indikerer i dit tilfælde jyde. ”Jyden, han er stærk og sej” hedder det i en kendt sang af St.St. Blicher. Strofens yderligere vers passer ligeledes på din person:

”modig både i ny og næ.
Går det op, og går det ned,
aldrig du fortabt ham ser”.

Det næste bogstav, ’E’, har jeg allerede været omkring, hvorfor jeg går videre til bogstavet ’G’. Erik, du er en glad og godmodig guttermand. Du er en værdig repræsentant for ”den gamle garde” her på skolen. Skolen er din skole. Dens ve og vel ligger dig meget på sinde. Du er optaget af sammenhængskraften og af, at værdierne (både skolens og menneskernes) bliver båret videre.
S.: Erik, du har igennem en årrække været skolens ubestridte skemalægger, og også i denne sammenhæng har du altid bestræbt dig på at tilgodese alle vore individuelle ønsker. Jeg er ikke sikker på, at de tildelte 60 timer på årsbasis til dette gøremål altid har været tilstrækkelige. Skak har ligeledes din interesse. Sammen med eleverne på lærerværelset nyder du at spille dette strategiske spil. Endelig har du i løbet af din lærergerning også været sløjdlærer og det med succes. De sidste karakteristiske træk, der kunne knytte sig til beskrivelsen af dig under bogstavet ’S’ er af ydre karakter og er forbundet med dit outfit, nemlig shorts, strømper, sandaler og skjorte uanset vind og vejr. Sådan kender vi dig. Men som tidligere nævnt, er du på alle måder et varmt menneske, hvorfor denne beklædning da også går størstedelen af året.
Med bogstavet “N” er jeg ved at være ved vejs ende i min tale til dig. Tilsvarende er du, kære Erik, nu ved at være ved vejs ende i din lærergerning. Nu skal du nyde dit otium sammen med Nina, din kære Nina. Så sent som i sidste uge gav du udtryk for, at du glæder dig til dette nye kapitel. På kollegernes og egne vegne vil jeg ønske dig og jer begge alt det bedste for fremtiden og sige dig, kære Erik, tusind tak for et fantastisk samarbejde.