Formødet den 11. juni 2017

11. juni 2017

På en solbeskinnet dag i juni mødtes alle de kommende elever fra årgang 2017/2018 til formøde.

Det er en meget spændende dag i juni, hvor man for første gang møder de andre unge, man skal gå på efterskole med. Alle unge og forældre blev skilt i døren til foredragssalen, og alle de nye elever blev sat sammen i en gruppe for sig. Efter en sang læste huslærerne navnene op på de elever, der skulle bo sammen i hvert hus, og man gik sammen over i elevhuset. Her så de nye elever for første gang de kammerater, de skulle bo sammen med, fik set elevværelset, og fik hilst på deres roomies. Under husmødet orienterede huslærer og nuværende elever om efterskolelivet.  Efter det var der fotografering og prøvning af skoletrøjer, og så var der igen samling i morgensangssalen med info om lejrskolen til Zanzibar i november.

Efter denne orientering var der kaffe og kage i spisestuen, hvor de to forstandere Gitte og Ejvind orienterede om skoleåret. Der var også en opgave, for al skolens personale havde hver en ting med, som de præsenterede. Disse ting skal elever og forældre så kunne huske til efter sommerferien. Efter et par sange mere var dagen slut.

En stor tak til skolens nuværende elever, som var til god hjælp ved husmøderne, og med alt det praktiske rundt omkring.

Mvh. Mikael, efterskolelærer

Ejvind indleder formøde på Glamsbjerg Efterskole 11. juni 2017
De nye elever til formøde på Glamsbjerg Efterskole 11. juni 2017
i foredragssalen til formøde på Glamsbjerg Efterskole 11. juni 2017
årgang 2017/2018 til formøde på Glamsbjerg Efterskole 11. juni 2017
nogle af næste års elever til formøde på Glamsbjerg Efterskole 11. juni 2017
forældrene til årgang 2017/2018 til formøde på Glamsbjerg Efterskole 11. juni 2017
masser af efterskoleforældre
elever og lærere på vej til første husmøde ved  formøde på Glamsbjerg Efterskole 11. juni 2017
på vej til efterskolehusene
elever på vej til første husmøde ved  formøde på Glamsbjerg Efterskole 11. juni 2017
første række i morgensang ved formøde på Glamsbjerg Efterskole 11. juni 2017
lærer fortæller om Zanzibar ved formøde på Glamsbjerg Efterskole 11. juni 2017