Geos Garage, oktober 2016

Geos Garage er et flot aftenarrangement, hvor efterskoleleverne sammen med friskolens overbygning mødes, og hvor man kan se, hvad de andre laver på deres linjer. Der var meget musik fra skolens musikhold, vi hørte om, og så en udstilling med designlinjens glas- keramik- og rakuarbejder, og fodboldlinjen viste deres film om besøget hos OB og om, hvordan fodboldlinjen træner til daglig.
Musiklærer Arnbjørn ledte showet og det gjorde han rigtig godt.