Go’ gammeldaws rundbold

Torsdag den 16. april var en dag med fokus på elevernes realkompetencer, dvs. ikke bare deres faglige kunnen, men også deres personlige og sociale kompetencer.

Huslærerne havde samtaler med hver enkelt elev, bl.a. om hvordan det er gået med elevens målsætninger for året, og imens arbejdede resten af eleverne i huset med at give hinanden nogle gode ord med på vejen.

Indholdet af dagen er et godt værktøj for huslærerne, når de skal skrive realkompetencebeviser til deres elever som afslutning på skoleåret. Her beskrives nemlig ikke bare hvad eleven er god til i undervisningen, men der gøres mindst lige så meget ud af, hvordan eleven har udviklet sig personligt i løbet af året, og hvordan eleven har haft det med de andre elever.

Dagen sluttede af med en god, gammeldaws gang rundbold i det gode vejr.