Hyggelig dag med bedsteforældrene

Søndag den 10. maj havde vi gæster på efterskolen. Det var elevernes bedsteforældre, der var kommet for at deltage i efterskolelivet og se børnebørnenes skole. Det blev en dag, som var præget af hygge, godt humør og stor samarbejdsvilje og -evne mellem generationerne.
Også stor ros og tak til forstander Ejvind for kaffebordets såvel musikalske som verbale bidrag.

Mvh. Erik (efterskolelærer)