Opgaveuge og messestand på GFE

Skolen syder af energi og omlagt skema. I alle skolens kroge sidder efterskoleelever og arbejder med deres projekt.

Ugen hedder opgaveuge, og hvis man går i 9. klasse, skal man lave en projektopgave, som tager udgangspunkt i overskriften ”Besat”.
Projektugen er anderledes end den almindelige undervisning, da eleverne her selv skal undersøge deres delemne og finde relevant info og materiale hertil.
Delemnet bliver altså ikke gennemgået og fremlagt af læreren. Læreren er i denne uge elevernes vejleder.
Arbejdet skal angribes ud fra en problematik, så det ikke blot bliver en beskrivelse af en situation. Hvis man fx arbejder med forurening, er det altså ikke tilstrækkeligt at undersøge og beskrive forureningen. Man skal forholde sig til det problematiske ved forurening og se på eventuelle løsningsmuligheder.
Der skal inddrages flere fag, så opgaven er det, man kalder tværfagligt, og desuden skal man inddrage de valgfag man har, som ikke er prøvefag.
Eleverne skal arbejde betydeligt mere kreativt, end de gør i det daglige, og det vil især komme til udtryk i de produkter, som eleverne skal producere og inddrage i deres fremlæggelse. Kun fantasien sætter grænser for produkterne, men det kunne fx være: en planche, en plakatsøjle, en novelle, et dramastykke, en video, en fotoserie, et maleri, et spil, en PowerPoint præsentation, en tegneserie, en Tv- eller radioavis, en illustreret rapport, en pjece/et temablad, en digtsamling, eget design, en diasserie m. lydbånd, en collage eller en hjemmeside.

Til slut bliver det hele vurderet, og eleverne vurderes på flere kriterier nemlig arbejdsprocessen, det faglige indhold, produktet og fremlæggelsen. Så fremfor kun at blive vurderet på det færdige resultat, vurderes man blandt andet også på sin evne til at strukturere sin tid, indsamle materialer, være opsøgende, samarbejde, løse problemstillinger, tænke ud af boksen, arbejde kreativt og vælge en passende udtryksform.

Fra 9. klasse møder jeg Marie og Suhur, og deres selvvalgte delemne under overskriften ”Besat” er mobilafhængighed. Indtil videre har de fundet ud af, at cirka halvdelen af skolen er afhængige af deres mobiltelefon. Dette er de kommet frem til ved hjælp af et spørgeskema. De skal fremlægge deres opgave og arbejde om fredagen, og de planlægger at bruge en power point samt fremstille en brochure, hvori de gennemgår deres nye viden. Pigerne fortæller, at det er en spændende uge, hvor man fordyber sig meget. De har været ved vejledning et par gange i løbet af ugen, og de er helt trygge ved, at de er på rette spor.

Hvis man går i 10. klasse, skal man lave en såkaldt OSO-opgave. Her skal man tage udgangspunkt i en uddannelse, man måske gerne vil tage senere i livet. Man skal så undersøge alt fra optagelseskrav, indhold i uddannelsen samt dykke ned i et konkret emne, der hører under jobbet.

Både 9. og 10. klasse skal fremvise deres arbejde på en messe, som besøges af deres forældre. Her skal de vise deres arbejde i en stand.
Amanda vil gerne uddanne sig til sygeplejerske, og hun vil gerne rejse i sit voksenliv, samt gøre en forskel de steder i verden, der er plaget af krig og hungersnød. Derfor har hun undersøgt hvordan, man uddanner sig til sygeplejerske, og derefter er hun dykket ned i ”Læger uden grænser”. Hun har blandt andet interviewet en sygeplejerske, der arbejder for organisationen, og på den måde får hun et realistisk indblik i jobbet som sygeplejerske ved ”Læger uden grænser”, både hvad angår fordele og ulemper. Amanda synes, at det er en god uge med en passende tidsramme. Hun fortæller, at det er fedt at arbejde selvstændigt, og man får større ejerskab til opgaven, da man selv skal undersøge og opsøge det hele. Man tager ansvar på en anden måde, siger hun. Hun har arbejdet meget på computeren, så hun kunne godt bruge et afbræk med fysiske aktiviteter, så hjernen lige kan blive frisket op igen.
I kernehuset møder jeg Anton, som er på vej til vejledning. Jeg har tidligere mødt Anton, da han sammen med en kammerat står for debatklub som valgfag på efterskolen. Han er en kvik dreng med masser af god energi og holdninger. Anton vil gerne være selvstændig pizzabager, så han selv har indflydelse på og kan styre sine arbejdstider og sin økonomi. Han har tilmeldt sig HHX i København, så han får en uddannelse indenfor økonomi og dermed kan styre økonomien. Anton foretrækker praksis fremfor skole, og da begge hans forældre er selvstændige, er det et helt naturligt valg for ham. Han har tidligere arbejdet på et pizzaria, og der fik han ideen. Han er vant til, at folk ser lidt ned på erhvervet som pizzabager, men det slår ham ikke ud. Han vil franchise sit pizzaria, og så vil han finde sit marked. Mange går lige nu op i økologi og organisk tankegang, men det afhænger af, hvor pizzabutikken ligger, og hvilke samfundslag der bor i området. I sin messestand vil han lave en reklame for et fiktivt pizzaria samt vise selvlavet menukort og forretningsplan.
Messestandene fylder hele gymnastiksalen, og alle har deres bord, hvor de fremviser deres arbejde og tilegnede viden. Spændende emner og uddannelser fylder hele salen.

Af Katja Eva Klitgaard.