Kompetencedag på Glamsbjerg Efterskole

Huslærer og elev har første samtale

Huslærer og elev har første samtale

I dag har efterskolens elever haft kompetencedag. Det er første trin i en række af samtaler som eleven og huslæreren har sammen.

Elev og huslærer har flere opgaver på denne dag.

De skal først og fremmest prøve at lave et overblik over elevens faglige, sociale og personlige kompetencer. Også elementer som arbejdsvaner og læringsstile er i spil. Til den snak har eleven udfyldt et omfattende spørge- og afkrydsningsskema, som bliver samtalens omdrejningspunkt.

Efter en grundig snak om stærke og svage sider indenfor kompetenceområderne, prøver de så at nærme sig elevens egne individuelle ønsker om styrkelse af udvalgte kompetenceområder.

Det er her efterskolen viser sin styrke. På efterskolen, hvor den unge er der 24/7, kan elev og huslærer arbejde med de områder som er aftalt hele døgnet.

Der kan laves aftaler om fokusområder, små projekter og handlinger, som eleven skal udføre inden næste samtale. Undertiden bliver de andre elever i huset også inddraget, hvis elev og huslærer finder det nødvendigt.

Alle aftaler bliver skrevet ind i den digitale elevplan, som kan ses af eleven, forældrene og skolens lærere. Elevplanen er derfor et meget vigtigt instrument til at sikre at elevens og huslærerens fælles mål bliver ført ud i livet.

Den sidste samtale før sommerferien bliver brugt til at evaluere de tidligere samtaler og deres delmål, for til at danne grundlag for huslærerens elevudtalelse, hvor alle kompetenceområderne beskrives grundigt.