Uddannelsesformiddag

På Glamsbjerg Fri- og Efterskole har formiddagen stået i uddannelsens tegn. Efter et oplæg af skolens uddannelsesvejleder Anne Marie Balslev, fik eleverne besøg af en repræsentant for erhvervsuddannelserne, som fortalte om de 107 forskellige erhvervsuddannelser, som man kan tage i Danmark. Oplægget blev krydret af tre elever, som aktuelt går på Syddansk Erhvervsskole, og de kunne fortælle om dagligdag, krav, forventninger og ikke mindst herlige anekdoter.
Dernæst fik efterskolen og friskolens 9.klasse besøg af repræsentanter fra de gymnasiale uddannelser, som ligeledes oplyste og informerede. Deres medbragte elever fortalte om de forskellige studieretninger og fag samt om lektiemængde og traditioner.
Det var en inspirerende og oplysende formiddag.