Ordblindeundervisning

Spot en ordblind

Overskrift og nedenstående tekst er hentet fra folderen Spot en ordblind:

Ordblindhed er en vedvarende funktionsnedsættelse, som har store konsekvenser for læsning, stavning og skriftlig formulering.
Ordblindhed opleves som et stort handicap. Derfor er intensiv undervisning og it-baserede læse- og staveværktøjer afgørende for at hjælpe ordblinde.

Ved mistanke om ordblindhed er der følgende kendetegn til at spotte ordblinde unge og voksne:

 • Er bedre til mundtlig end til skriftlig fremstilling.
 • Bruger undskyldning om fx glemte briller for at undgå læsning.
 • Skriver med vilje ulæselig håndskrift, så andre ikke kan se ens stavefejl.
 • Har svært ved at udtale ord og adskille stavelser.
 • Har et utilstrækkeligt ordforråd.
 • I særlig grad oplæsning med hakken og stammen.
 • Søger tryghed fremfor udfordringer.
 • Vil hellere tage kontakt via telefon fremfor at svare pr. mail eller sms.
 • Vil helst arbejde i rutiner.
 • Er bange for at virke dum.
 • Har vanskeligt ved at modtage mange informationer.
 • Oplevelse af lavt selvværd og lav selvtillid.
 • Er modvillig overfor nye tiltag.

Elever i 9. klasse

Ønsker du at blive testet for ordblindhed af skolens læsevejleder, skal du bruge de 3 dokumenter nedenfor. De to øverste skal downloades, udfyldes af dig og dine forældre og sendes til skolen.

 1. Samtykke til ordblindetest »
 2. Samtykke til videregivelse af ordblindetest »
 3. Ordblindetest. Oplysningpligt »

Elever i 10. klasse

Både hvis du ønsker at blive testet for ordblindhed, og hvis du overvejer at modtage ordblindeundervisning, skal du og dine forældre læse:

Hvis du ønsker at blive testet for ordblindhed, skal du og dine forældre downloade, udfylde og returnere de 2 dokumenter herunder:

 1. Samtykke til ordblindetest hos VUC »
 2. Samtykke til videregivelse af ordblindetest »

Hvis du ønsker at modtage ordblindeundervisning, skal du og dine forældre downloade, underskrive nedenstående Tro og love-erklæring. Den ér allerede udfyldt, så det er kun navn, cpr.nr. og underskrift, I skal sørge for: