Pædagog

Pædagoglinje med et begrænset antal pladser

Overvejer du en uddannelse som pædagog, så skulle du samtidig overveje pædagoglinjen på Glamsbjerg Efterskole.

Vi er så heldige, at skolen også har et Børnehus med vuggestue og børnehave, samt en SFO, så en stor del af linjetimerne vil foregå her, og du vil få afprøvet mange af pædagog-jobbets facetter i praksis.

Du har linjetimer 2-3 gange om ugen i almindelige uger, og derudover er der linjedage, samt en linjeuge, hvor du arbejder (næsten) fuld tid som pædagog.

Linjetimerne vil være en blanding af en mindre del teoretisk undervisning, en masse praktisk arbejde, samt enkelte besøg på fx uddannelsesinstitutioner eller dagtilbud med et særligt speciale.

Du får undervisning i relevante, pædagogiske emner, og du stifter bekendtskab med både vuggestue, børnehave og skolefritidsordning og den pædagogik, der hører til de forskellige alderstrin.

De fleste linjetimer foregår i Børnehuset eller i SFO’en. Her tager du del i de mange praktiske opgaver i forbindelse med planlægning, madlavning, oprydning, vask og opvask, og du deltager i hverdagens aktiviteter ude og inde. Hvis det er muligt, deltager du også i nogle af de større arrangementer, og du er med til at planlægge og afvikle aktiviteter for børnene.

På Glamsbjerg Efterskole vælger man linje for ½ år ad gangen, så du har mulighed for at prøve en anden linje også, eller ønske at være på pædagoglinjen hele skoleåret.

Ansøgning

Da linjen har et begrænset antal pladser, og da der ligger et særligt ansvar i at være med til at tage vare på mindre børn, skal du skrive en ansøgning, som skal godkendes af os, inden du kan være sikker på at være optaget på linjen.

I ansøgningen skal du fortælle om dig selv, fx alder, interesser, dine stærke og svage sider, samt beskrive hvorfor det netop er dig, vi skal vælge til pædagoglinjen.

Ansøgningen mailes til kontor@gfeskole.dk, og du skal skrive ’Pædagoglinje’ i emnefeltet.

Du skal huske, at du også skal sende en almindelig indmeldelse til skolen.

Valgfag

Hvis du gerne vil supplere pædagoglinjen med relevante valgfag, kunne valgfag som psykologi, udeliv, spil og leg, idræt og kreative valgfag være gode muligheder.

 

Se fotos fra Pædagoglinjen herunder.

Se alle linjer

Lav noget du rigtig godt kan lide, eller bliv dygtig til noget nyt, du får alle muligheder på vores linjer.

album billeder
album billeder
album billeder
album billeder
album billeder
album billeder
album billeder
album billeder
album billeder
album billeder
album billeder