Samværsregler

– Grundregler og praktiske regler

Vores samværsregler består af et sæt grundregler og et sæt praktiske regler. Når du melder dig ind, skriver du og dine forældre under på, at I er indforstået med samværsreglerne.

Grundregler:

 • Vi har en åben og venlig omgangstone, og vi forventer, at alle udviser respekt og tolerance for hinanden.
 • Du har mødepligt til undervisning, fællesarrangementer, hovedmåltider og praktisk arbejde.
 • Du må ikke besidde, indtage eller møde påvirket af øl, spiritus, euforiserende stoffer eller lignende, ligesom snifning af enhver art ikke er tilladt.
 • Du skal være røgfri. Det er ikke tilladt at ryge eller anvende andre tobaksprodukter på skolen eller i skoletiden. *
 • Vi forventer, at du viser god vilje til samarbejde og at henstillinger fra skolens personale følges.

Alvorlige eller gentagne brud på skolens regler kan medføre bortvisning.

Praktiske regler:

 • Fra kl. 22 til 8.30 er ophold i andre elevhuse ikke tilladt. Efter sengetid skal du blive på eget værelse.
 • Du er erstatningspligtig ved ødelæggelse af ting, når dette sker med vilje eller ved voldsom adfærd.
 • Dine pc’er, IPads, tablets, mobiltelefoner o. lign. skal lægges på din hylde i husets computerskab inden 22.30.
 • Private fjernsyn, spillekonsoller, stationære computere, dvd-afspillere o. lign. må ikke medbringes.
 • Du skal aflevere din mobiltelefon til måltider, ved arrangementer og ved undervisningstimernes begyndelse.
 • Der skal altid være ryddeligt på værelset, samt i og omkring huset.
 • På skoledage skal du senest 7.30 være stået op, i tøjet og have ordnet dit værelse.

*Du kan ikke være ryger, mens du går på GFE, og det er vigtigt for os, at forældre kan være trygge ved, at deres børn ikke begynder at ryge pga. smugrygere på skolen. Derfor har vi valgt at være ret skrappe, hvis vores rygeregel bliver overtrådt. Bliver du set ryge, mens du er elev på skolen, har det flg. konsekvens:

 1. gang kontaktes dine forældre.
 2. gang bliver du sendt hjem og skal blive hjemme (mindst et døgn), indtil du og dine forældre har fundet en løsning på problemet.

Bliver du set ryge igen, vil ovenstående gentage sig. Skulle det ske flere gange, kan skolen vurdere, at du mangler vilje til samarbejde, og der kan blive tale om en hjemsendelse og/eller bortvisning