Samværsregler

Grundregler og praktiske regler

Vores samværsregler består af et sæt grundregler og et sæt praktiske regler. Når du melder dig ind, skriver du og dine forældre under på, at I er indforstået med samværsreglerne.

Grundregler:

 • Vi har en åben og venlig omgangstone, og vi forventer, at alle udviser respekt og tolerance for hinanden.
 • Du har mødepligt til undervisning, fællesarrangementer, hovedmåltider og praktisk arbejde.
 • Du må ikke besidde, indtage eller møde påvirket af øl, spiritus, euforiserende stoffer eller lignende, ligesom snifning af enhver art ikke er tilladt.
 • Du skal være røgfri. Det er ikke tilladt at ryge eller anvende andre tobaksprodukter på skolen eller i skoletiden.
 • Vi forventer, at du viser god vilje til samarbejde og at henstillinger fra skolens personale følges.

Alvorlige eller gentagne brud på skolens regler kan medføre bortvisning.

Praktiske regler:

 • Fra kl. 22 til 8.30 er ophold i andre elevhuse ikke tilladt. Efter sengetid skal du blive på eget værelse.
 • Du er erstatningspligtig ved ødelæggelse af ting, når dette sker med vilje eller ved voldsom adfærd.
 • Dine pc’er, IPads, tablets, mobiltelefoner o. lign. skal lægges på din hylde i husets computerskab inden 22.30.
 • Private fjernsyn, spillekonsoller, stationære computere, dvd-afspillere o. lign. må ikke medbringes.
 • Du skal aflevere din mobiltelefon til måltider, ved arrangementer og ved undervisningstimernes begyndelse.
 • Der skal altid være ryddeligt på værelset, samt i og omkring huset.
 • På skoledage skal du senest 7.30 være stået op, i tøjet og have ordnet dit værelse.