Selvevaluering

Hvert andet skoleår evaluerer skolen et område af sin virksomhed et i lyset af værdigrundlaget.

Evalueringen kan foregå på mange forskellige måder og har bl.a. til formål, at skolen hele tiden udvikler sig og forbedrer sin praksis.

For forældre og elever er det nok mest interessant at kaste et blik på de selvevalueringer, hvor vi har haft forældre og/eller elever med i evalueringen.

Det drejer sig om Regler og normer fra 2007/2008, som også indeholder en brugerundersøgelse, der omhandler skolevalg og elevernes kompetencer.

Eleverne har desuden bidraget til evaluering af Linjer og valgfag fra 2009/2010 og til evaluering af huslærerfunktionen 2010/2011.

Alle selvevalueringer kan downloades nedenfor:

UMV

Der linkes direkte til pdf med undervisningsmiljøvurdering.