Uddannelsesvejledning

Fod på fremtiden

Uddannelsesvejlederens opgave er bl.a. at hjælpe dig i forbindelse med dit valg af ungdomsuddannelse. I løbet er skoleåret er du til en eller flere samtaler med din uddannelsesvejleder. Samtalerne har blandt andet til formål at forberede dig på dine fremtidige uddannelses- og erhvervsmuligheder, samt at rådgive og vejlede dig i forbindelse med uddannelsesplan, ungdomsuddannelse og valg af fag.

I løbet af skoleåret afholdes desuden uddannelsesdage, hvor I orienteres og vejledes om uddannelse og erhverv.

Hvis du går i 10. klasse, skal du desuden i en uges brobygning på en ungdomsuddannelse.

Uddannelsesvejlederen holder sig løbende orienteret om nye tiltag på uddannelsesområdet og deltager i kurser og konferencer.

Vores uddannelsesvejleder er fra UUO, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Odense og hedder Anne Marie Balslev Pedersen

Anne Marie er på skolen en gang om ugen og kan desuden træffes på tlf.: 24 88 56 91 eller på ambal@assens.dk