Værdigrundlag

Fokus på den enkelte og fællesskabet

Følgende nøgleord beskriver i kort form værdierne på Glamsbjerg Efterskole:

  • Plads til forskellighed
  • Positive oplevelser
  • Selvværd
  • Udfordringer
  • Fællesskab
  • Medansvar

Vi synes, det er vigtigt, du møder mange forskellige mennesker her på skolen. Når du lærer dem at kende, vil du sikkert opdage, at netop denne forskellighed er en styrke.

Vi vil gerne give dig udfordringer i trygge rammer og positive oplevelser af dine egne evner og kræfter. Det giver selvværd at sætte sine evner og kræfter på prøve.

Vi har fokus på det enkelte menneske og på fællesskabet. Et godt fællesskab kræver tolerance og medansvar for, at alle trives og har det godt. Det er et fælles ansvar for både elever og personale på skolen, og derfor er det vigtigt for os, at vi taler ordentligt til hinanden, at vi respekterer hinanden og har en rar måde at omgås hinanden på.

Fra dem, der besøger os, hører vi, at der er en dejlig stemning på skolen, at det er et sted, der er et rart sted at være, og hvor man føler sig velkommen. Forhåbentlig gælder det også dig!


Efterskolens værdigrundlag:

Glamsbjerg Fri- og Efterskole vedkender sig de grundtvig/koldske tanker om menneskelivet og skolelivet som udgangspunkt for efterskolens værdigrundlag:

  • Vores grundholdning er, at mennesker er forskellige, og at der i denne forskellighed ligger en stor styrke.
  • Vi mener, at mennesker har brug for positive oplevelser af egne kræfter og evner. Vi ønsker derfor at stimulere de unge menneskers selvværd ved at give den enkelte passende udfordringer så vel fagligt som menneskeligt, ligesom vi ønsker at udvikle det hele menneske.
  • Efterskolelivet er et forpligtende anliggende for såvel skolens ansatte som for de unge mennesker, der skal opleve et værdifuldt fællesskab, hvor de gennem medindflydelse og medansvar oplever sig selv som en vigtig del af helheden.